Plan połączenia Spółek Nordfarm i Arenapharma. Data publikacji 31.10.2016r.